Aanmelden

De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur. U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 06-28476505.

Wanneer u een boodschap inspreekt bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
U kunt zich aanmelden per telefoon of via de huisarts .

Wachttijd :

Om verder oplopende wachttijden te voorkomen hanteer ik een aanmeldstop. Zodra er weer ruimte is zal ik dit vermelden op mijn website.

In het geval van te lange wachttijden hanteer ik het beleid van de LVVP. Dit betekent dat wanneer u de wachttijd te lang vindt, u contact op kunt nemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamelijk zijn overeengekomen (zgn. treek-normen).

INTAKE:

In het intakegesprek maken we kennis en bespreken we de problematiek. We bekijken samen of een behandeling mogelijk/noodzakelijk is en of u met mij in zee wilt gaan. Zo mogelijk volgt er een door- of terugverwijzing.
in het 2e en 3e gesprek gaan we dieper op de problematiek in en volgt er een behandelplan. Het behandelplan zal leidend zijn in het verloop van de behandeling. Het is een overeenkomst tussen cliënt en behandelaar. Er vindt met u regelmatig een evaluatie plaats of de doelen in het behandelplan nog aansluiten bij uw huidige situatie of dat er een wijziging of bijstelling nodig is.
Uw verwijzer wordt op de hoogte gebracht van de diagnose, het behandelplan, verloop en afsluiting van de behandeling.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken (privacybezwaar). Hiervoor is een format aanwezig die ik u kan overhandigen. Dit geldt ook voor de informatie die naar de zorgverzekeraar gaat.

WAARNEMING : In overleg met u wordt er een regeling getroffen tijdens ziekte en vakantie .

CRISIS : Bij crisis kunt u  in eerste instantie contact met mij opnemen .  Dit is tijdens de behandeling met u besproken. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende dokterspost. U kunt dit ook nader inzien in mijn kwaliteitsstatuut die ik gepubliceerd heb op mijn website.

 

Reacties zijn gesloten.