Kosten

De vroegere eerstelijnspsychologie valt voortaan onder de BGGZ (basis generalistische GGZ) en de vroegere tweedelijnspsychologie onder de zgn. SGGZ (specialistische GGZ).
Ik doe hoofdzakelijk SGGZ behandelingen. Alle aangeboden (psycho)therapie is opgenomen in het basispakket van uw verzekering.

ZORGPRESTATIEMODEL

Per 01-01-2022 is er veel veranderd in de financiering van de GGZ. Wij werken niet meer met totaalfacturen( DBC’s) maar met facturen met een maandelijkse afrekening voor de therapiesessies, de zogenaamde ‘zorgprestaties’. De tarieven zijn gebaseerd op de maximale Nza tarieven zoals die gelden in het betreffende kalenderjaar. Een prestatie bestaat uit een vooraf geplande sessie van 60 minuten behandeling door een psychotherapeut. Het maximum Nza tarief voor deze prestatie is  in 2024 186,80 euro en dat is inclusief alle verslaglegging, administratie en voorbereiding.

Voor meer informatie zie : https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzetpatientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdf


U krijgt de behandeling volledig vergoed behalve het eigen risico hetgeen geldt voor iedere zorgverzekeraar. Het eigen risico voor 2024 bedraagt 385 euro.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient er een huisartsbrief/verwijzing te komen met een DSM5 diagnose of een vermoeden van een psychische stoornis.

 Ik heb voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars te weten :

– MENZIS (Menzis, Anderzorg , Hema)

-ACHMEA ( De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis en de labels Ziezo en Prolife, volmacht : AON)

-DSW

-ENO ( Salland en Zorg Direct)

-ONVZ ( PNOzorg, Jaah en VvAA)

-CARESQ

-Centrale Verwerkingseenheid CZ( Ohra, Nationale Nederlanden, CZ en de labels: Just en CZ direct)

-OWM Zorg en Zekerheid

-ASR ( Ditzo)

-VGZ ( UMC, IZA, Univé, en de labels Zekur en Bewuzt)

 

OVP, zelfbetalende cliënten en no-show tarieven

U kunt ook komen zonder overleg/verwijzing van uw huisarts of uw diagnose zoals oa: relatieproblemen, aanpassingsstoornissen wordt niet vergoed.  Er is dan sprake van een OVP (Overig Product)

Het tarief voor OVP is 100% van het de door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit bedraagt in 2024 :132,24 euro.

Het tarief voor zelfbetalende cliënten is 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de BGGZ en de SGGZ en bedraagt 132,24 euro

Het tarief dat ik hanteer voor een niet nagekomen afspraak (no-show) is 50% van het  door de NZa vastgestelde maximumtarief van 186,80 en bedraagt  93,40 euro. Bij verhindering dienen de afspraken minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan zowel per mail , sms als per telefoon. Dit geldt ook voor ziekte.

Reacties zijn gesloten.