Kosten

De vroegere eerstelijnspsychologie valt voortaan onder de BGGZ (basis generalistische GGZ) en de vroegere tweedelijnspsychologie onder de zgn. SGGZ (specialistische GGZ).
Ik doe zowel BGGZ als SGGZ behandelingen. Alle aangeboden (psycho)therapie is opgenomen in het basispakket van uw verzekering.
U krijgt de behandeling volledig vergoed behalve het eigen risico hetgeen geldt voor iedere zorgverzekeraar. Het eigen risico voor 2020 bedraagt 385 euro.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient er een huisartsbrief/verwijzing te komen met een DSM5 diagnose of een vermoeden van een psychische stoornis. Verder dient er in de verwijsbrief te staan of het een verwijzing naar de BGGZ of de SGGZ betreft.

Met alle zorgverzekeraars te weten : Menzis, Achmea, VGZ, CZ, DSW, VRZ en Caresq heb ik een contract voor zowel de BGGZ als de SGGZ met uitzondering van CZ waarmee ik geen SGGZ contract heb.

OZP, zelfbetalende cliƫnten en no-show tarieven

U kunt ook komen zonder overleg/verwijzing van uw huisarts. Er is dan sprake van een OZP (Onverzekerd Product)

Het tarief voor OZP is 100% van het de door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de BGGZ en de SGGZ.

Het tarief voor zelfbetalende cliƫnten is 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de BGGZ en de SGGZ.

Het tarief dat ik hanteer voor een niet nagekomen afspraak (no-show) is 50% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de BGGZ en SGGZ.

Reacties zijn gesloten.