Behandeling

De praktijk biedt de volgende behandelmogelijkheden:

Individuele Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die verschilt van de eerstelijns psychologische behandeling maar ook veel overeenkomsten heeft. Bij psychotherapie is de aard van de problematiek vaak gecompliceerder en/of ernstiger. De overeenkomst met eerstelijns behandeling is dat de cliënt in gesprekken met de behandelend psycholoog zijn/haar klachten bespreekt.
De duur van de behandeling verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van iemands problemen en van de wensen en de mogelijkheden.
De gesprekken kunnen zowel steunend-structurerend van aard zijn als inzichtgevend. Bij de eerste vorm zijn we meer oplossingsgericht bezig en bij inzichtgevende psychotherapie gaan we dieper in op de onderliggende innerlijke tegenstellingen die aanleiding geven tot de problematiek.

Voor wie is psychotherapie bedoeld?

Psychotherapie is niet iets dat iemand zomaar doet. Psychotherapie vraagt om de de bereidheid om zichzelf, de eigen persoon, het eigen gedrag, de eigen gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met de behandelend psycholoog naar te kijken en mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en duurt vaak een tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert iemand met pijnlijke gevoelens. Dat kan angst en spanningen oproepen en dat moet de cliënt willen en aankunnen.

EMDR (EMDR.nl)

 

EMDR is een traumaverwerkingstherapie . Men spreekt van een trauma wanneer iemand een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, zoals een ernstig verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of een overlijden.
Tijdens de behandeling wordt gevraagd om de schokkende gebeurtenis op te roepen. Dit is nodig om het verwerkingsproces op gang te brengen
De EMDR brengt doorgaans een stroom gevoelens en gedachten opgang. Ook kunnen er lichamelijke sensaties loskomen. Na verloop van de behandeling zal de herinnering haar kracht maar vooral emotionele lading verliezen. De herinnering krijgt als het ware een plek in iemands levensgeschiedenis.

Voor wie is EMDR bedoeld?

Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een (recent ) meegemaakte schokkende gebeurtenis(sen) ofwel trauma(’s)

(Echt)paar-therapie/systeemtherapie

Bij systeemtherapie ga ik samen met u en de ander(en) kijken naar de relatiedynamiek. U leert beter te communiceren en krijgt inzicht in de oorsprong van de conflicten en patronen die voor stagnatie zorgen in uw relatie met de ander (en) en de ander(en) met u.

NONVERBALE AANVULLING

Waar nodig of wenselijk werk ik ook samen met een Haptotherapeut en een Psychomotorisch Therapeut.

Reacties zijn gesloten.