Therapeut

Sinds 1988 ben ik werkzaam als psycholoog en in 1999 rondde ik mijn Psychotherapie-opleiding aan de RINO af. Ik ben altijd (sinds 1990) werkzaam geweest in de vrijgevestigde praktijk hetgeen bij mij past. Aanvankelijk opgeleid als gedragstherapeut ben ik steeds meer methoden en technieken uit andere richtingen gaan gebruiken zoals de systeemtherapie en de cliëntgerichte psychotherapie. Ik behandel zowel individuen als (echt) paren /systemen. Mijn interesse en ervaring ligt daarnaast op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen.

“ Therapie is voor mij samen willen onderzoeken waarom je doet zoals je doet.”


Binnen de veiligheid die ik bied in een therapeutische relatie kan de cliënt groeien en zichzelf leren kennen met als uiteindelijke doel om op eigen kracht weer verder te kunnen en te willen.
Mijn stijl van werken kenmerkt zich door betrokkenheid, helderheid en humor.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ -psycholoog (BIG nr : 09050124125) en Psychotherapeut (BIG nr : 29050125116).

KvK nummer : 52748308

Lid van :

  • De Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen&psychotherapeuten ( www.lvvp.info )

Visitatie LVVP

Mijn praktijk is door de LVVP  in oktober 2023 opnieuw gevisiteerd voor de 5 -jaarlijkse kwaliteitstoetsing van de praktijkvoering.

De visitatie is met goed gevolg afgerond.

 

Kwaliteitsstatuut

U kunt kennis nemen van mijn kwaliteitsstatuut

Beroepscode

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP. Ik werk volgens de beroepscode van de LVVP. Wanneer u een klacht heeft over de behandeling dan kunt u dit in eerste instantie het beste eerst met mij bespreken.. Komt u er met mij niet uit dan kunt u zich wenden tot de Klachten-commissie van de LVVP

Reacties zijn gesloten.